Tilintarkastuspalvelut

Moore Rewinetin keskeisimmät palvelut ovat lakisääteinen tilintarkastus ja siihen liittyvät laissa mainitut erityistehtävät sekä muut taloushallintoon liittyvät konsultointitehtävät.

Koska asiakaskuntamme muodostuu merkittävässä määrin yrityksistä, joissa omistajat ovat mukana yrityksen operatiivisessa toiminnassa, on näissä tehtävissä etusijalla yrityksen ja omistajayrittäjän tarpeista lähtevä kokonaisetu. Ammattitaitoisesti suoritettu tilintarkastus on siten paljon muutakin kuin lain edellyttämät tehtävät, mistä johtuen toimintatapaamme kuuluu lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Tämä on mahdollista auktorisoitujen tilintarkastajiemme korkealla ammattitaidolla ja henkilökohtaisella panostuksella. Laadukas tilintarkastus lisää eri sidosryhmien luottamusta yhteisöä kohtaan.